De discussie over het afschaffen van de zomer- of wintertijd is enkele jaren geleden losgebarsten. Sommige mensen zouden het liefst de zomertijd permanent aanhouden, anderen weer de wintertijd. Het Europees Parlement vindt dat de landen individueel in 2021 een keuze moeten maken voor zomer- of wintertijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt zich op het standpunt dat het beter is voor de volksgezondheid als we het hele jaar door de standaardtijd (dus de wintertijd) aanhouden. Dit sluit het beste aan op het het bioritme van de mens. Volgens enkele wetenschappers, waaronder dr. Marijke Gordijn, is het nog beter als de klok nóg een uur wordt verschoven waardoor we de Greenwich-tijd aanhouden.

Volgens het RIVM is standaardtijd (UTC+1) beter voor de volksgezondheid dan de ‘zomertijd’ (UTC+2) en het zou nóg beter zijn als Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) hanteert.

Wetenschappelijke inzichten benadrukken dat het instellen van één Europese tijd voor alle EU-landen een ongezonde optie is. Europa beslaat geografisch gezien vier tijdzones en is dus te breed voor het hanteren van één kloktijd. Momenteel hanteert Europa al drie standaardtijden: West-Europese, Midden-Europese en Oost-Europese Tijd.

Het betreft complexe materie met substantiële gevolgen, die zowel het dagelijks leven van mensen alsook de maatschappij en het milieu sterk beïnvloeden. Het besef van deze wetenschappelijk gefundeerde impact leeft nog onvoldoende bij zowel de overheid, de kennisinstituten en de adviesraden als bij het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de burgers.

Wil je hier meer over weten? Download dan de position paper van Gezondtijd! Op 15 augustus heeft dit samenwerkingsverband deze paper aangeboden en toegelicht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze hebben zij ter kennisgeving doorgestuurd aan het RIVM en ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Paper: Geen zomertijd, geen wintertijd, maar gezondtijd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *